Paranormaal

Er is niks vreemds aan. Iedereen heeft het. De een wat sterker dan de ander. Het is je intuïtie volgen en luisteren naar het stemmetje binnen in jezelf. Het is een misverstand om te denken dat je er in moet geloven, wel is het zo dat je open moet staan voor het leven zelf om je te ontplooien tot wie je in werkelijkheid bent. Door de productie-maatchappij waarin we momenteel leven wordt dit op de achtergrond geschoven. Je kunt door training de intu´tie weer naar voren halen en leren er op te vertrouwen en daardoor deze bijzondere gave te ontwikkelen.

Het is een oeroude universele behandelwijze voor ziekten en aandoeningen. Op deze manier wordt energie doorgegeven zodat het zelfgenezend vermogen dat iedereeen in zichzelf heeft gestimuleerd wordt en zo het evenwicht tussen lichaam en geest weer kan herstellen. Ook behandeling op afstand is mogelijk.